e-Penyelidikan

 • HALAMAN ADAT ISTIADAT RAJA KELANTAN

  HALAMAN ADAT ISTIADAT RAJA KELANTAN

  Buku ini merupakan satu dokumen penting dalam mencatat Adat Istiadat D’Raja Kelantan sejak zaman silamnya. MAIK memandang perlunya perkara ini didokumentasi sebagai khazanah warisan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Walaupun ada beberapa upacara dalam istiadatnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan telah ditiadakan, namun ianya penting sebagai dokumen sejarah bagi peringatan generasi kini dan terkemudian.

  “Dengan tujuan supaya “Adat Istiadat Melayu Kelantan” yang dahulu-dahulu pada semua peringkatnya, mulai daripada peringkat raja-raja pemerintah hingga kepada golongan orang ramai atau rakyat, itu tinggal kekal selama-lamanya dan tidak menjadi hilang bersama-sama dengan hilangnya orang tua-tua kita yang mengetahui dalam bahagian itu, maka adalah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dengan ampuni Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan, telah menubuhkan suatu jawatankuasa bagi mengesahkan butir-butir Adat Istiadat Melayu (Kelantan) yang dipungut dan disusunkan oleh seorang setiausahanya yang khas serta membuat pengesyoran akan mana-mana bahagian “adat istiadat” yang telah disahkan itu bagi timbangan Mesyuarat Majlis Agama Islam supaya boleh diatur jadikan sebuah buku mengandungi “Adat Istiadat Melayu Kelantan” yang sebenar lagi sempurna.

 • BAHASA MELAYU KELANTAN

  BAHASA MELAYU KELANTAN

  Demi menghidupkan kembali perkataan-perkataan khusus dalam loghat Melayu Kelantan berserta maknanya, maka penerbitan buku “Loghat Melayu Kelantan: Menggali Ilmu Menyusur Warisan” ini dilihat tepat pada masanya. Buku yang menghimpunkan sebanyak 1,094 patah perkataan dan ungkapan eksklusif loghat Melayu Kelantan ini boleh dijadikan rujukan, bacaan dan pemahaman masyarakat dan pengguna umum.

  Buku ini disusun dalam format sebuah kamus kecil, iaitu yang diberikan makna serta contoh ayat menunjukkan penggunaan perkataan-perkataan loghat tersebut dalam pertuturan masyarakat Melayu di Kelantan.

  Sebagai tambahan, golongan kata perkataan-perkataan yang disenaraikan juga diberikan. Bahan ini sangat berharga kepada masyarakat dan pengguna umum dalam usaha memelihara nilai ilmunya. Penerbitan buku tentang ungkapan eksklusif loghat Melayu Kelantan yang digunakan dalam pertuturan masyarakatnya sejak zaman-berzaman ini sangat penting kerana jika tidak diusahakan, mungkin ungkapan-ungkapan ini tidak lagi difahami oleh generasi pada masa sekarang dan akan datang.

  Usaha penerbitan buku ini diharap dapat membantu masyarakat Melayu menerokai semula segala khazanah yang semakin dilupakan itu. Di samping itu, kajian ini juga merupakan usaha para pengkaji untuk melestarikan kembali loghat Melayu Kelantan, iaitu khazanah agung yang menjadi sebahagian daripada warisan jati diri masyarakat Melayu Kelantan. Selain itu, ini selaras dengan hasrat MAIK yang melihat betapa perlunya khazanah ini dikaji dan didokumentasikan demi mengekal Warisan Melayu Kelantan.

 • BEBERAPA ASPEK ADAT RESAM MELAYU KELANTAN

  BEBERAPA ASPEK ADAT RESAM MELAYU KELANTAN

  Beberapa Aspek Adat Resam Melayu Kelantan merakamkan rencam adat resam masyarakat Melayu tradisional negeri Kelantan. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana masyarakat Melayu tradisional menerima, mempelajari dan menghayati sikap dan kelakuan, nilai dan norma yang diterima dari satu generasi ke satu generasi yang lain, sebelum merealisasikannya dalam bentuk adat yang mencerminkan warisan dan budaya masyarakatnya.

  Buku ini mengandungi sejumlah adat resam utama dalam “kitaran hidup” seorang manusia, berawal dengan adat kelahiran (malah sejak dalam kandungan lagi), diikuti adat-adat seperti bertahnik (belah mulut), aqiqah, berkhitan, khatam al-Quran, perkahwinan dan berakhir dengan kematian. Walaupun di sana masih terdapat beberapa adat kecil-kecilan yang lain, seperti adat menaiki rumah baharu, adat bersawah (biasanya sebelum turun ke bendang), adat bepergian jauh (biasanya sebelum turun untuk menunaikan ibadat haji) dan lain-lain, namun fokus buku ini adalah terbatas kepada adat-adat utama sebagaimana yang digariskan di atas.

  Walaupun hanya “beberapa aspek” - tidak menyeluruh atau rinci - namun penerbitan buku ini diharapkan dapat sedikit sebanyak mengungkapkan beberapa aspek adat resam Melayu yang pernah atau masih diamalkan dalam masyarakat awam negeri Kelantan.

 • KELANTAN: SEJARAH, ADAT DAN WARISAN

  KELANTAN: SEJARAH, ADAT DAN WARISAN

  Keunikan citra Kelantan sudah menjadi sebutan umum seantero dunia. Sejarahnya boleh ditelusuri sejak dari zaman prasejarah lagi dan perkembangan zaman ke zamannya boleh sahaja diketengahkan dalam semua bidang. Usaha-usaha penyelidikan, pendokumentasian dan penerbitan menuntut kerja-kerja yang berterusan. Buku ini mengandungi sejumlah tulisan yang dapat dimanfaatkan bagi sesiapa jua untuk mengetahui sejarah, adat dan warisan Kelantan. Keluasan citra istimewa Kelantan itu merangkumi pelbagai aspek khususnya dalam tradisi pemerintahan raja-raja dan kesultanan Melayu, pengajian Islam dan peranan tokoh-tokoh ulama di bidang keagamaan, sejarah sosial dan budaya, kegiatan ekonomi, persuratan, kesenian termasuk seni tekstil, seni persembahan, seni bina dan adat istiadat Melayu Kelantan. Mengenali Kelantan maknanya seseorang itu akan mengenali Malaysia dan sebahagian daripada warisan besar peradaban Melayu timur laut.

 • SENI PIDATO TITAH UCAPAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTAN MUHAMMAD V

  SENI PIDATO TITAH UCAPAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTAN MUHAMMAD V

  Buku ini merupakan buku pertama seumpama ini yang menghuraikan pengucapan titah seorang Sultan dari segi seni pidato atau retorik demi peningkatan keberkesanan mesej dan amanat yang hendak disampaikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V, Sultan dan Yang Di-Pertuan bagi negeri Kelantan, telah menggunakan seni retorik deskriptif, eksposisi dan ekspresi dalam penyampaian amanat Baginda. Selain itu buku ini juga menganalisis pemikiran Kebawah Duli Baginda tentang isu-isu dalam negeri Kelantan, iaitu tentang ekonomi, pertanian, pelancongan, infrastruktur, pendidikan, belia dan sukan, kesihatan dan isu perpaduan. Buku ini juga menghuraikan pengesyoran Kebawah Duli Baginda tentang pelan transformasi ummah, iaitu merangkumi kosep faqihan, aminan, rahiman, ilman dan salaman. Melalui buku ini juga para pembaca akan dapat menyelami buah fikiran Kebawah Duli Baginda dan juga ketokohan Baginda sebagai seorang pemidato yang berwibawa.

Hubungi Kami

 • Majlis Agama Islam Kelantan,
  Kompleks Balai Islam Darulnaim Lundang 15200 Kota Bharu Kelantan
 • Tel : +609 7481512 | 1-800-88-6060
 • Fak : 09-7442160

Pengunjung : Hari Ini 3 | Semalam 0 | Minggu Ini 21 | Bulan Ini 115 | Keseluruhan 23552

Kubik-Rubik Joomla! Extensions